European Film School

Välkommen!

European Film School erbjuder en unik utbildning inom filmproduktion, media och kulturstudier. Utbildningen förmedlar såväl gedigna och djupgående erfarenheter av filmskapandets praktiska hantverk samt djupare kunskaper för dess språk, konstform och vidare vetenskap. Denna strategi som sammanför de tekniska och de humanistiska aspekterna bakom filmskapandet avser att utveckla bland sina studenter en mer fulländad gestaltning av människans möte med sin omgivning.

Människan har sedan urminnes tider sökt uttrycka sina tankar och visioner. Framsteg inom teknologi och kunskap har förvandlat grottmålningar till tryckta avbildningar och fotografiska framställningar. Filmen utgör själva kulmen på denna utveckling och idag finns det en nära nog gränslös potential att ge form åt kreativitet, nyfikenhet och behov av att avspegla människans villkor.

I skapandet av en film är naturligtvis det praktiska och tekniska nödvändiga kunskaper som European Film School tillhandahåller. Men utöver det rena hantverket i filmens skapande har vi på European Film School velat vidga och fördjupa det kunskapsområde som studenter av film bör tillgodogöra sig för att bättre kunna bemästra det nyansrika medium som filmen utgör.

Detta har medfört att utbildningen på European Film School har för avsikt att även stimulera individens intellektuella, kreativa och konstnärliga förmåga. Målet är att kunna utveckla förmågan till analys och iscensättning av de psykologiska, samhälleliga, etiska och estetiska nyanser som en fulländad filmatisk skildring av människans möte med sin omvärld kräver.

European Film School erbjuder både heltid och dags-tid studier eller halvtid och kvällstid samt även kortare special-kurser förlagda till utvalda helger (se ’Kurser och Avgifter’). Specialkurserna är mer praktiskt inriktade på de specifika delområden av filmskapande såsom manusförfattande, filmfotografi, regi och redigering, medan utbildningen och dess delkurser (både heltid och halvfart) kombinerar alla dessa moment med ovannämnda studier i relevant humaniora och kultur, samt tillhandahåller möjligheten att göra egna filmer (bl a i 16 mm format) från idé till film. European Film School kommer att arbeta med att ge sina elever inte bara kunskap i själva filmskapandet utan även hjälpa elever att hitta sitt eget uttryckssätt inom filmens språk.

European Film School välkomnar alla, som är lika passionerade filmentusiaster som vi själva är, att ansöka till de utbildningar som erbjuds. Låt oss tillsammans  ge form åt Er kreativitet med filmen som verktyg och utforska filmens gränslösa potential inom kultur och samhälle.

 

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.