Kurser och avgifter

Filmproduktion, Media och Kultur Programmet (AB - Grundutbildningen läsår 1 – dagtid och heltidsstudier). Grundutbildningen på European Film School sträcker sig över det första läsåret (A moment hösttermin/ B moment vårtermin) med start under första veckan i september. Studenter som genomför grundutbildningen har dock möjlighet att bli antagna till fortsättningsutbildningen (läsår 2) och kandidatutbildningen (läsår 3 – se nedan). Grundutbildningen (heltid) omfattar 2 lektionstimmar på dagtid måndagar, onsdagar och fredagar (6 per vecka) samt en hel del både enskilt arbete och arbete i grupp. Sista ansökningsdag är 15′e juni under året som utbildningen startar och kursavgiften för utbildningen som löper från september till dess slutförande i slutet av maj ligger på 62 000 kronor. 

Filmproduktion, Media och Kultur Programmet (AB – Grundutbildningen på kvällstid/halvfart – A moment under läsår 1 och B moment under läsår 2). Grundutbildningen (kvällstid/halvfart) på European Film School sträcker sig över två år, dock sker betalning på årsbasis för A moment första året och B moment andra året. Det betyder att studenter kan välja att göra A momentet utan att fullfölja Grundutbildningens två moment, eller att fullfölja under senare läsår. Grundutbildningen (halvtid/kvällstid) omfattar 1 och en halv lektionstimmar under tisdag och torsdag kvällar klockan 19.30 till 21.00. Sista ansökningsdag är 20′e juni det år som utbildningen startar första veckan i september och kursavgiften för A momentet av utbildningen som löper till slutet av maj ligger på 32 000 kronor. Samma pris gäller för B momentet under följande år för att fullfölja grundutbildningen.

Filmproduktion, Media och Kultur Programmet (CD- Fortsättningsutbildningen – dagtid/heltidstudier). Fortsättningsutbildningen kan man ansöka till efter fullbordad grundutbildning och kan likaså läsas på både heltid och halvtid, dagtid och kvällstid. Fortsättningsutbildningen fördjupar kunskaperna från grundutbildningen, och erbjuder studenterna mer avancerade former för det egna filmskapandet. Kursavgiften för Fortsättningsutbildningen är densamma som för Grundutbildningen; 62 000 kr för heltid under det år utbildningen varar och 32 000 kr per år och moment under halvtid (dvs. 64 000 under de två år dess fullbordande kräver på halvtid – detsamma gäller Grundutbildningen).

Filmproduktion, Media och Kultur Programmet (EF – Certifikatsutbildningen – dagtid/heltidstudier). Certifikatsutbildningen kan man ansöka till efter fullbordad fortsättningsutbildning och kan också läsas på både heltid och halvtid, dagtid och kvällstid. Certifikatsutbildningen ämnar att fullända studenternas erfarenhet och kunskap inom film samt tillhandahålla möjligheten till att göra det mest avancerade filmprojekt hittills vilket inkluderar en filmproduktion som kan komma att utmynna i allt från en seriös kortfilm, dokumentär eller en lång film enligt studentens egen vilja, uttryckssätt och kapacitet.  Kursavgiften för Certifikatsutbildningen är densamma som för dess föregående utbildningar; 62 000 kr för heltid under det år utbildningen varar och 32 000 kr per år och moment under halvtid.

För varje fullbordad utbildning ovan erhålles ett diplom från European Film School som symboliserar och styrker den erhållna kompetensen inom film som studenter utvecklar genom oss, och ett EFS certifikat för hela Filmproduktion, Media och Kultur Programmet efter tre framgångsrika år, är självfallet kronan på det verket.

 

Kommentarer inaktiverade.