Program

Filmproduktion, Media och Kultur Programmet (Grundutbildning till Certifikatsutbildning).

Programmet ger en gedigen grundkunskap inom samtliga kärnområden som är nödvändiga för filmskapande; såsom manusförfattande, regifilmfotografi och redigering. Filmproduktion, Media och Kultur programmet (1 års heltidsstudier) utvecklar studenternas förmåga att förstå och analysera film såväl som det mångfacetterade samhälle som filmen både utspelar sig i och avspeglar. Media- och Kultur studier finns även som delområden liksom filmproduktion och det mer handgripliga i skapandet av en film.

Programmet utgörs av 3 olika utbildningar (grund, fortsättnings och certifikats- utbildning och vardera ger ett kompetensgrundande diplom medan den senare ger ett samlingscertifikat för hela programmet, se även ‘kurser och avgifter’).  Var och en av utbildningarna ämnar i eskalerande omfattning att utveckla studenternas förmåga att lära sig göra film i praktiken såväl som att förstå den värld som avspeglas av filmen, och även hur denna gestaltning i allt större omfattning kommer att forma den värld som avspeglas. Filmen är med andra ord ett medium  genom vilket vi både förstår och skapar vår omvärld såväl som bilden av oss själva, vilket gör att handhavandet av detta kraftfulla verktyg kräver ett bred och slagkraftig kunskap som European Film School avser att förmedla med detta omfattande program.

 

Grundutbildningen (moment A och B)

Det första året på programmet (heltid), dvs. grundutbildningen, är strukturerat på följande vis.  Under det inledande skedet av det första momentet A, så introduceras studenterna i studieplanen för Filmproduktion, Media och Kulturprogrammet och framför allt Grundutbildningen. A-momentet avser både att lägga grunden till en förståelse för  de fundamentala områden som manusförfattande, storyboarding, scenografi, ljussättning, filmfotografi, regi, redigering och övriga produktionsaspekter som måste behärskas för att kunna göra film av en idé, samt tillhandahålla studenterna grundläggande erfarenheter därav. Vid sidan av denna mer handgripliga del av utbildningen som kallas ‘Filmproduktion A’ kommer studenterna även få ta del av mer teoretiska aspekter av filmens plats i samhället, kulturen och i våra sinnen som vi benämner ‘Film, Media och Kultur A’. Mot slutet av A momentet så kommer studenterna att examineras och bli betygsatta i de tre huvudområdena som ingår i Filmproduktion A (manusförfattande, filmfotografi, redigering) samt ett sammanfattande betyg för den andra delen ‘Film, Media och Kultur A’ som främst baseras på en essä som skrivs och lämnas in mot slutet av höstterminen. B momentet kommer sedan att fördjupa dessa områden vidare samt framförallt ge en större möjlighet att skapa egna filmalster från idé till färdig film.

 

Antagning till Programmet

Behörighetskrav för Filmproduktion, Media och Kulturprogrammet är avklarad grundutbildning på gymnasial nivå såväl som omfattande språkkunskaper i engelska. Både kurslitteratur och viss undervisning kommer att vara på engelska. Utöver dessa behörighetsgrunder så är olika erfarenheter och/eller akademisk utbildning inom Film, Media, Kultur eller andra samhälleliga eller vetenskapliga områden meriterande och kan åberopas i CV eller i ett personligt brev i ansökningsformuläret under länken ‘ansök här’.

I ansökningsformuläret så efterfrågas också två kortare skrifter på max 500 ord vardera. Den första är beskrivningen av en filmidé och den andra är beskrivningen av en personlighet (fiktiv eller verklig), som den ansökande förväntas kunna återge och beskriva på ett tilltalande sätt i samband med ansökningen. Detta är avsett för att bättre kunna fastställa den ansökandes fallenhet och lämplighet för att bli antagen till programmet, och kommer således vara avgörande för att bli accepterad på European Film School.

 


Kommentarer inaktiverade.